โคโยตี้สุด"สวย"พื่เขาให้.เต็น" ย่อ "ได้.นิด.เดียวพี่เขา"หวง"บอกคน.สวย.ไม่ต้อง..ย่อ..ก็สวย...ค่ะ